Reglement

Reglement van het Kevertreffen te Hoeilaart


 • Dit kevertreffen heeft tot doel het samenbrengen van luchtgekoelde Volkswagens en alles wat hiermee te maken heeft (onderdelen, miniaturen, literatuur, clubs, …) en dit alles te tonen aan een breed publiek.
 • Openingsuren :Standhouders kunnen opstellen van 8 uur tot 10 uur.
  De deelnemers en bezoekers worden op het terrein toegelaten vanaf 9 uur.
  De toegangsprijs bedraagt 10€ per deelnemend voertuig.  Elke luchtgekoelde Volkswagen die het terrein betreedt wordt als deelnemend beschouwd.  Voor bezoekers is de toegang gratis.
  De organisatoren behouden zich het recht voor om deelnemers of bezoekers de toegang tot het kevertreffen te ontzeggen.Gereserveerde stands moeten ten laatste om 10 u. ingenomen zijn, zoniet kunnen deze door de inrichters naar goeddunken aan andere kandidaat-exposanten worden toegewezen.  Niet gereserveerde stands zullen ter plaatse door de organisatoren toegewezen worden.
 • Alle deelnemers moeten administratief in orde zijn (verkeerswetgeving, verzekering,…).  De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien bij gebeurlijke controle deelnemers niet in orde zijn.
 • De aanwijzingen van de organisatoren moeten ten allen tijde opgevolgd worden.
 • Tijdens de rondrit is de verkeerswetgeving van toepassing.
 • De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies van materialen, de gevolgen van de weersomstandigheden, diefstal, vandalisme, ongevallen, toestand van de infrastructuur of stroomonderbreking.
 • Er mogen geen technische werkzaamheden aan de voertuigen uitgevoerd worden, tenzij het herstellen van kleine pannes.
 • Mocht in geval van heerkracht het houden van de meeting onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschrevenen geen aanspraak op enige schadeloosstelling maken.
 • De deelnemers dienen zich, wat betreft de tentoongestelde wagens en/of aangeboden waren, te houden aan het onderwerp van het kevertreffen, alsook aan de richtlijnen van de inrichters. De inrichters behouden zich het recht voor elke aanvraag te weigeren zonder hieromtrent uitleg te verschaffen.
 • Op het einde van de meeting worden er prijzen uitgereikt aan deelnemers die door een jury werden uitgekozen.  De beslissingen van de jury kunnen niet betwist worden.

We wensen alle “luchtgekoelde” vrienden en de bezoekers van ons Kevertreffen een aangename dag.