Standhouders

Zoals reeds vele jaren verwelkomen wij standhouders op ons kevertreffen.


Voor organisatorische redenen vragen wij steeds tijdig in te schrijven voor een standplaats. Dit kan via ons online formulier.

    ParticulierProfessioneel

    Electriciteit